Temauge om affald i 0. – 3. klasse

Lærerig temauge i indskolingen

0.-3. klasse på Randers Realskole har i uge 40 haft temauge om affald.

Alle vores otte indskolingsklasser har i ugens løb arbejdet på forskellig måde med emnet affald.

Det har været meget afvekslende dage. Vi har sammen har sat os ind i mange forskellige problemstillinger vedrørende affald, og eleverne har også arbejdet kreativt med at formidle og udtrykke deres nye viden om området.

Vi har besøgt affaldsterminalen, indsamlet affald, sorteret affald, set på affaldsproblematikker i havene, på jorden, i luften og så videre.

Nogle har lavet genbrugspapir og arbejdet med madens vej gennem kroppen.

Andre har haft fokus på forurening i havet, og de har bl.a. lavet deres eget rensningsanlæg samt tegninger over fødekæden i havet. De har også lavet en stor visualisering af et rent hav og et forurenet hav i glasbygningen.

Affaldsemnet er noget, vi tager fat på hvert år, og vi er lykkedes med at give eleverne stor viden og bevidsthed om affald og forurening.

Nogle af eleverne mødte tirsdag borgmesteren i byen, og de viste ham, hvordan man holder Randers ren. Randers er med i EU-projektet “Grøn generation”, så eleverne lever til fulde op til kampagnen.

Se de mange billeder.