Terminsprøver på Randers Realskole

På Randers Realskole ser vi terminsprøver som god træning til prøvesituationen. Det er samtidig en animering for eleverne til at tage skolearbejdet alvorligt, og for lærerne er terminsprøverne et fint udgangspunkt for det fortsatte arbejde i klasserne.

Du kan læse om regler for eksamen i den seneste eksamensfolder: