Tilsynserklæring skoleåret 2017-2018

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731 017

Tilsynsførende: Kurt Ernst

Uddrag af tilsynets sammenfatning

“Jeg vil gerne afslutningsvis tilkendegive, at det har været en stor glæde for mig at varetage tilsynet med Randers Realskole. Alle instanser, alle voksne og børn har udvist en stor og smittende glæde ved skolen. Åbenheden har været fantastisk.

Jeg har kun mødt skønne og livsduelige børn, og ledelsen med lærerne i front udstråler et stort engagement og en herlig virkelyst. Børn og voksne er glade. Man mærker livsmod på Randers Realskole. Og afslutningsvis vil jeg gerne sige, at skolen sagtens kan stå mål med det hele – herunder folkeskolen.”