Tilsynserklæring skoleåret 2018-2019

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731 017

Tilsynsførende: Kurt Ernst

Uddrag af tilsynets sammenfatning

Mit tilsyn i skoleåret 2018/19 har igen vist mig, at RR driftsmæssigt, økonomisk og – i sammenhæng med tilsynets opgave væsentligst – pædagogisk er i fin form. Bygninger og faglokaler er velegnede til formålet og veludstyret. Det fysiske undervisningsmiljø – naturligvis understøttet af et godt arbejdsmiljø for personalet – er helt i top, og ved det nye skoleårs start vil et helt nye ”faghus” blive taget i brug. Det vil blive spændende at følge, hvordan dette vil indvirke på den pædagogiske udvikling for skolen…

Det er en stor hjælp ift. min bundne tilsynsopgave, at skolen – bl.a. gennem hjemmesiden – er så åben omkring sin virksomhed. Skolen opfylder til fulde bestemmelsen i ”Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne”…

Alle på skolen udstråler et stort engagement og en herlig virkelyst. Børn og voksne er glade. Man mærker livsmod på RR – fx når en lærer nærmest trækker eller skubber mig ind i en klasse for at vise det seneste projekt frem, eller når jeg hører de nyeste planer for ”Innovation og Dannelse”.