Tilsynserklæring skoleåret 2019-2020

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731 017

Tilsynsførende: Kurt Ernst

Uddrag af tilsynets sammenfatning

Alle på skolen udstråler et stort engagement og en herlig virkelyst. Børn og voksne er glade. Man mærker livsmod på RR – fx når en lærer nærmest trækker eller skubber mig ind i en klasse for at vise det seneste projekt frem, eller når jeg hører de nyeste planer for ”Innovation og Dannelse”.

Randers Realskole har sloganet ”VI VIL, VI KAN, VI SKAL”. Som tilsynsførende bliver du hele tiden gjort opmærksom på, hvad RR vil, og hvad skolen mener, den skal. Kald det et kald! Som tilsynsførende konstaterer jeg: RANDERS REALSKOLE KAN!