Translokation 9. klasserne 26. juni 2019

Onsdag 26. juni afholdt vi traditionen tro translokation for vores 9. klasser.

Eleverne var sammen med deres forældre/familie, lærere og skolens ledelse i et feststemt humør, og arrangementet blev musikalsk indrammet af både fællessang og musik af skolens orkester. Hyggeligt, festligt og tilpas højtideligt.

Skolebestyrer Hans Myhrmann holdt translokationstalen, og elevrådsformand Victor Kvist Loft Pedersen holdt tale fra eleverne. Herefter uddelte Hans Myhrmann div. præmier og legater, og afslutningsvis fik elever og forældre mulighed for at sige et mere personligt “farvel og tak”.

Se videoer med Victors tale og billederne nedenfor.