Translokation

En festlig tradition
Som en naturlig afslutning på eksamensperioden og skoleforløbet højtideligholdes skolens translokation. Der bliver tale om to forskellige arrangementer, ét for 9. klasserne og ét for 10. klasserne.

  • 9. klassernes translokation foregår i hallen, onsdag 27. juni kl. 17.00
  • 10. klassernes translokation foregår på Tradium, onsdag 27. juni kl. 19.30

Alle lærere deltager, og sidste år deltog også ca. 800 familiemedlemmer.

Begge arrangementer forløber med følgende:

  • Fælles sang som indledning
  • Translokationstale
  • Overrækkelse af eksamensbeviser
  • Overrækkelse af præmier og legater
  • Skolen er afslutningsvis vært ved et glas vin/ sodavand til hhv. forældre og elever
  • Hyggelig afslutning på et skoleforløb, hvor der siges farvel og på gensyn i foreningen af gamle elever på Randers Realskole