Uddannelsesdag i 10. klasserne

Onsdag 20. september havde 10. klasserne på Tradium besøg af uddannelsesvejledere fra de forskellige ungdomsuddannelser i Randers.

Her kunne eleverne høre om, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan byde på – både af fagligt indhold og spændende studiemiljøer.

Efter vejledernes oplæg gik eleverne rundt til opstillede stande og spurgte nærmere ind til ungdomsuddannelserne.

Et væsentligt formål med arrangementet er at få eleverne til at tænke over deres valg af ungdoms-uddannelse.

Senere skal eleverne vælge to af disse ungdomsuddannelser, som de ønsker at besøge. Dette sker som led i det “udskolingsforløb”, vi i 10. klasse (såvel som i 8. og 9. klasse) har fokus på.