Uddannelsesdag for 8. klasserne

Uddannelsesdag med en række aktiviteter og tilbud
På uddannelsesdagen har eleverne mulighed for at få uddybet nogle af de uddannelsesområder, som de i øjeblikket interesserer sig mest for.

Skolen får besøg af gæstelærere og elever fra uddannelsesinstitutionerne, der orienterer om en bred vifte af ungdomsuddannelsernes tilbud og indhold.

Desuden er det muligt at aflægge besøg på uddannelsesinstitutioner, også de, der ligger i forlængelse af ungdomsuddannelserne. Dette kunne være ingeniøruddannelserne, de grafiske fag, landbrugsuddannelserne, militæret m.m.

Arrangementet er en del af skolens udskoling, og kan aktivt bruges i forhold til de obligatoriske uddannelsesplaner, som eleverne skal lave, og også i forhold til de samtaler, der foregår med skolevejlederne i december og januar.