Uddannelsesuge for 9. klasserne

Besøg på uddannelser

Vores ni klasser på 9. årgang har i uge 41 haft uddannelsesuge.

Mandag til torsdag har alle elever været på besøg hos 3 gymnasiale uddannelser samt i 10. klasse afdelingen.

Alle de oplevelser og refleksioner, eleverne har haft i forløbet, bliver evalueret og delt med hinanden fredag og skal bearbejdes i en tværfaglig, skriftlig opgave. Derudover skal eleverne i faget engelsk lave en engelsk stil med samme overskrift nemlig ”Fit for the future”

Formålet med såvel uddannelsesbesøgene som arbejdet med opgaverne er at kvalificere eleverne til bedre at kunne træffe valg af uddannelse efter 9. skoleår.