Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Unikt samarbejde omkring ordblinde elever

Overgangen til ungdomsuddannelserne bliver styrket med nyt samarbejde

Initiativtager til nyt samarbejde

Randers Realskole er initiativtager til et helt nyt projekt, hvor der er ekstraordinært stort fokus på, at ordblinde elever får hjælp, når de står i skiftet mellem 9. – 10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Via et tæt netværkssamarbejde mellem alle byens ungdomsuddannelser og UU-Randers er det lykkedes at danne ”fælles front” og tilbyde en unik overlevering, når eleverne til foråret har valgt deres uddannelse efter grundskolen.

Vigtigt møde 18. marts på Randers Realskole
Der bliver indkaldt til møde mandag 18. marts kl. 17-18.30, hvor læsevejledere, studievejleder, UU-vejledere og øvrige med interesse for at hjælpe de ordblinde elever er repræsenteret.

Tovholdere på projektet fra Randers Realskoles side er læsevejlederne Mette Søndergaard og Line Degn samt udviklingschef Christian Møller.

Mette Søndergaard

Line Degn Christensen

Christian Møller

Del af skolens udviklingsstrategi
”Det er en vigtig del af skolens strategi, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan vi kan udvikle skolen, så vores elever får endnu bedre rammer og muligheder. Samtidig er vi meget interesserede i at udvikle projekter i et tæt samarbejde med kompetente samarbejdspartnere.

Derfor er dette projekt i høj grad et ”skole-eksempel” på vores udviklingsstrategi, og vi glæder os til, at de ordblinde elever og deres forældre kommer til at opleve endnu mere fokus på deres verden” fortæller Christian Møller.

Tryghed og relationer er vigtige overskrifter
Læsevejleder Mette Søndergaard fortsætter: “Vi er meget glade for samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU-Randers omkring dette vigtige projekt.

Vi ved, hvor vigtigt det er for ordblinde, at de oplever en tryghed fra deres omgivelser, og netop starten på en ungdomsuddannelse kan ofte være vanskelig.”

“En vigtig del af vores overleveringsmøde den 18. marts bliver det personlige møde mellem Randers Realskole som den afgivende skole og deres kommende uddannelse. Den relation, elever og forældre får mulighed for at skabe med deres kommende uddannelse, bliver en fantastisk mulighed for at få en optimal skolestart i eksempelvis gymnasiet” slutter Mette Søndergaard.

Hele Randers kommune bliver involveret næste skoleår
I skoleåret 2019-20 er det planen, at vi i samarbejde med UU-Randers ”folder projektet ud” og får hele kommunen med i projektet.

Se billeder nedenfor fra læsevejledning – og fra bl.a. netværksmøde og konference i København om ordblindhed.

Læs mere om vores fokus på ordblindhed: Læsevejledning