Ny repræsentantskabsformand og nyt bestyrelsesmedlem

Ny i bestyrelsen – og ny formand for repræsentantskabet

25. september blev der afholdt møde i forældrekredsen og repræsentantskabet, hvor der bl.a. var valg til skolens bestyrelse.

Henrik Thuren, der i en årrække har været repræsentantskabsformand, havde valgt at stoppe, og som ny formand blev Charlotte Leth valgt. Charlotte har været i bestyrelsen siden 2012 valgt via repræsentantskabet.

Ny i bestyrelsen er Caroline Boldsen, der er valgt via repræsentantskabet. Caroline har 4 børn på skolen.

Christian Bjørn fortsætter som formand (nu valgt via Realskolens Venner) og Flemming Olsen fortsætter som næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig endeligt i forhold til udvalg m.m. ved det næste bestyrelsesmøde.

Se iøvrigt mere om bestyrelsen og dens medlemmer her: Skolens bestyrelse

Bestyrelsesformand Christian Bjørn siger tak for indsatsen til Henrik Thuren (i midten), der har valgt at stoppe som formand for skolens repræsentantskab. Til venstre for Henrik den nye formand for repræsentantskabet, Charlotte Leth.