elever-paa-vej-ind


13. marts 2015

Kære læser

Velkommen til Randers Realskoles nye hjemmeside.

Det er med stor glæde, at vi nu er i luften med vores nye hjemmeside.

Via billeder og tekster kan du opleve lidt af livet på skolen, når du bevæger dig rundt på siderne. Vi har haft fokus på at organisere siden på en overskuelig og logisk måde, så du nemt kan finde de oplysninger, du har brug for – i den naturlige sammenhæng, de indgår i.

Nuværende elever, forældre og lærere vil med sikkerhed opleve, at der er stor forskel på indholdet på hjemmesiden i forhold til intranettet, som eksterne brugere ikke har adgang til.

“Surf” lidt rundt
Vi håber meget, at hjemmesiden er så indbydende, at du får lyst til at ”surfe” rundt og få et nuanceret indtryk af, hvad skolen tilbyder og står for som uddannelsesinstitution. Føler du som læser, at du savner informationer, må du endelig henvende dig til undertegnede, så vi hele tiden kan være på forkant også på dette felt.

Blog med holdninger
Vi har store forventninger til vores blog, som du sidder og læser lige nu. Den er tænkt som et oplagt sted, hvor jeg eller andre ressourcepersoner på skolen vil forholde os til skolepolitiske forhold, som vi synes, at det også er vigtigt, at vi tilkendegiver officielle holdninger til.

Vi har fra vores opstart som privatskole i 1869 tilkendegivet, at vi er en holdningsskole, og det ønsker vi også fremadrettet at markere blandt andet i dette forum.

Det er jo på ingen måde en hemmelighed, at der er megen fokus på grundskolen generelt i øjeblikket, og her vil vi også gerne være med til at byde ind på, hvad god skole nu og i fremtiden indebærer.

Traditioner og værdier
Randers Realskole er en skole med stærke traditioner og værdier, og du vil på bloggen kunne opleve, at vi giver udtryk for vores holdninger relateret til uddannelsesverden, da det jo er her, vi har erfaring og speciel indsigt.

Derfor vil primært jeg her under nyt fra ledelseshjørnet tillade mig fra tid til anden at markere, hvordan vi som skole forholder os til forhold, som vi finder centrale i tiden.

Endnu engang velkommen til vores nye hjemmeside.

Hans Myhrmann
Skoleleder