Karaktergennemsnit 2019 – 2020

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,6 (228) 7,6 (228) – (0)
Dansk Retskrivning 7,9 (228) 7,9 (228) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,6 (228) 7,6 (228) – (0)
Dansk Mundtlig 8,5 (228) 8,5 (228) – (0)
Matematik Mundtlig 7,7 (228) 8,2 (51) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,7 (228) 8,7 (228) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,1 (228) 8,1 (228) – (0)
Engelsk Skriftlig 7,6 (228) 7,8 (52) – (0)
Engelsk Mundtlig 7,9 (228) 7,9 (228) – (0)
Tysk Skriftlig 7,4 (228) 8,2 (26) – (0)
Tysk Mundtlig 7,5 (228) 8,5 (25) – (0)
Fysik/Kemi Samlet 7,7 (228) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Skriftlig – (0) 7,7 (51) – (0)
Biologi Samlet 8,0 (228) – (0) – (0)
Biologi Skriftlig – (0) 8,5 (51) – (0)
Geografi Samlet 7,9 (228) – (0) – (0)
Geografi Skriftlig – (0) 7,6 (50) – (0)
Historie Samlet 8,2 (228) – (0) – (0)
Historie Mundtlig – (0) 7,7 (50) – (0)
Samfundsfag Samlet 8,2 (228) – (0) – (0)
Samfundsfag Mundtlig – (0) 8,1 (50) – (0)
Kristendom Samlet 8,0 (228) – (0) – (0)
Kristendom Mundtlig – (0) 8,4 (25) – (0)
Idræt Samlet 7,9 (228) – (0) – (0)
Idræt Praktisk/mundtlig – (0) 9,0 (25) – (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig – (0) 7,9 (228) – (0)
Obligatorisk opgave, 9. klasse – (1)
10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 7,7 (161) – (0) 7,6 (161)
Dansk Mundtlig 7,6 (161) – (0) 7,6 (161)
Matematik Skriftlig 7,5 (161) – (0) 7,5 (161)
Matematik Mundtlig 7,6 (161) – (0) 7,6 (161)
Engelsk Skriftlig 7,7 (161) – (0) 7,7 (161)
Engelsk Mundtlig 7,1 (161) – (0) 7,1 (161)
Tysk Skriftlig 7,0 (154) – (0) 7,0 (154)
Tysk Mundtlig 7,0 (154) – (0) 7,0 (154)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,0 (159) – (0) 7,0 (159)
Obligatorisk opgave, 10. klasse 10,3 (161)