Karaktergennemsnit 2018 – 2019

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 7,5 (205) 7,4 (205) – (0)
Dansk Retskrivning 7,9 (205) 7,9 (205) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,8 (205) 6,9 (205) – (0)
Dansk Mundtlig 8,0 (205) 8,8 (205) – (0)
Matematik Mundtlig 7,8 (205) 7,5 (26) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,4 (205) 8,1 (205) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,5 (205) 7,2 (205) – (0)
Engelsk Skriftlig 8,3 (205) 8,2 (26) – (0)
Engelsk Mundtlig 8,0 (205) 8,1 (205) – (0)
Tysk Skriftlig 7,8 (205) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 7,0 (205) 8,5 (25) – (0)
Fysik/Kemi Samlet 7,6 (205) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Skriftlig – (0) 6,6 (51) – (0)
Biologi Samlet 7,8 (205) – (0) – (0)
Biologi Skriftlig – (0) 7,0 (50) – (0)
Geografi Samlet 7,7 (205) – (0) – (0)
Geografi Skriftlig – (0) 6,3 (52) – (0)
Historie Samlet 8,1 (205) – (0) – (0)
Historie Mundtlig – (0) 9,1 (52) – (0)
Samfundsfag Samlet 8,2 (205) – (0) – (0)
Samfundsfag Mundtlig – (0) 6,5 (51) – (0)
Kristendom Samlet 8,0 (205) – (0) – (0)
Kristendom Mundtlig – (0) 8,9 (51) – (0)
Idræt Samlet 8,6 (205) – (0) – (0)
Idræt Praktisk/mundtlig – (0) 10,7 (26) – (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig – (0) 7,1 (205) – (0)
Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,3 (170)
10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 7,8 (149) – (0) 7,2 (148)
Dansk Mundtlig 7,4 (149) – (0) 7,4 (148)
Matematik Skriftlig 7,8 (149) – (0) 7,8 (148)
Matematik Mundtlig 7,8 (149) – (0) 7,0 (149)
Engelsk Skriftlig 7,8 (149) – (0) 7,6 (147)
Engelsk Mundtlig 7,3 (149) – (0) 8,0 (149)
Tysk Skriftlig 7,2 (145) – (0) 6,7 (142)
Tysk Mundtlig 7,0 (145) – (0) 6,4 (143)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,7 (149) – (0) 6,6 (148)
Obligatorisk opgave, 10. klasse 8,7 (147)