Corona-information 1. februar 2022

Kære forældre

Vi lever i en meget mærkelig tid.

I takt med, at vi på skolen og i det omkringliggende samfund får markant flere smittede, så fjernes nu alle de restriktioner, som vi har kendt siden før jul.
Undervisningsministeriet har fredag aften præsenteret de nye retningslinjer, som faktisk ophæver alle de anbefalinger, som vi har vænnet os til på det seneste.

Organisering af undervisningen
Det betyder konkret, at der eks. formelt ikke længere er krav om, at stamklasserne fortsætter. Her har vi dog valgt på skolen, at vi på dette punkt fortsætter frem til vinterferien, da vi som sagt oplever ret meget smitte i klasserne.
Fra i morgen, tirsdag, bliver alle undervisningslektioner normaliseret. Det vil sige, at alle elever vil have undervisning på samme måde som før jul. Undervisningen vil ligeledes foregå i de respektive faglokaler og på tværs af klasser i de lektioner, hvor det er normal praksis.

Frikvarter normaliseres
Klokken begynder ligeledes igen at ringe fra tirsdag morgen, da vi også normaliserer frikvartersituationen og gør brug af vores gode gårdvagtsordning. Det betyder, at alle elever igen kan benytte skolens udeområder, som de plejer.

Fortsat fokus på god hygiejne
Til gengæld er det mere end centralt, at vi i lang tid endnu fortsætter med at have fokus på god hygiejne og afspritning samt rengøring af vores lokaliteter.
Her får vi igen brug for, at vi alle husker hinanden på denne del, som er så afgørende i den kommende periode.

Testning og smittetilfælde
Testning to gange om ugen fortsætter også, og her skriver ministeriet, at det vil foregå på samme måde som hidtil med anvendelse af primært selvtest. Og ja, – det betyder fortsat, at vi vil holde os til at anbefale, at testning sker inden mandag morgen samt inden onsdag morgen, når de kommer i skole.
Som noget nyt vil vi ikke fremover holde jer dagligt opdateret angående smittetilfælde i klasserne, men kun kontakte jer via Intra, hvis der sker noget særligt. Dog skal man som forældre stadigt skrive til klasselæreren, at ens barn er smittet, så skolen fortsat kan registrere, hvor mange elever, der har haft Corona.

Symptomer og anbefalinger
Med hensyn til symptomer på Covid-19 samt anbefalinger for isolation for samme samt hhv. husstandskontakter og øvrige kontakter, så fortsætter disse som meldt ud pr. 24. januar. Disse kan fortsat findes på hjemmesiden (læs her) samt på intra.

Tak til medarbejderne
Vi er som mange andre noget ramt i øjeblikket på personalesiden, og det betyder, at vi alle fortsat må være fleksible en tid endnu. Her mandag morgen er således 18 ansatte syge af Covid-19. Heldigvis har langt de fleste kun milde symptomer, men det kan altså være særdeles trælst for den enkelte alligevel.
I skal vide, at vores personale har gjort en kæmpe indsats for at få det hele til at lykkes i den sidste tid med mange syge blandt eleverne og de ansatte. Jeg tillader mig derfor også i denne skrivelse at sige dem tak for denne indsats, som har været helt afgørende for, at skoledagen og undervisningen er lykkedes så flot, som tilfældet har været indtil nu.

Nu håber vi bare, at vi snart må opleve, at smittetrykket falder markant, således at vi rent faktisk også reelt kan føle, at vores frihed og hverdag kommer tilbage.

Med venlig hilsen

Hans Myhrmann