Læseplan SHK 8. klasse

I SHK (Samfundsfag, Historie, Kristendom) underviser vi tværfagligt for at få den “den røde tråd” mellem fagene samfundsfag, historie og kristendom. 
Eksamen bliver dog en enkeltfaglig prøve.