Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Tilsynserklæring skoleåret 2022-2023

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731 017

Tilsynsførende: Kurt Ernst

Uddrag af tilsynets sammenfatning

“Mit tilsyn i skoleåret 2022/23 har igen vist mig, at RR driftsmæssigt, økonomisk og – i sammenhæng med tilsynets opgave væsentligst – pædagogisk er i fin form… Der er – kort og dækkende formuleret – orden i tingene!…

Børn og voksne er glade. Her i maj 2023 ved afslutningen af min samlede tilsynsperiode fra foråret 2017 og frem til sommeren 2023 er det dejligt igen at kunne konstatere, at skolens ledelse, lærere og andet personale samt børn og unge har givet mig optimale vilkår for tilsynet igennem alle årene. Det vil jeg gerne takke alle på Randers Realskole for.

Samtidig kan jeg ikke undertrykke – tværtimod: jeg må udtrykke… en smule vemod. Jeg har nydt hver en time på RR – og jeg vil savne jer!”