Skolekredsmøde med valg af tilsynsførende

Torsdag 11. april blev der afholdt skolekredsmøde, der blev rigtigt godt besøgt. Tak for det. Se referat nedenfor.

Et væsentlig punkt på agendaen var valg af tilsynsførende, men inden dette skete aflagde bestyrelsesformand Christian Bjørn og skoleleder Hans Myhrmann hver deres beretning om skolens tilstand. Skolens revisor Anders Hübertz Mortensen fremlagde regnskab, og der var et indlæg ved Lene Nørris Jensen om fundraising på Randers Realskole.

Afslutningsvis skulle der vælges tilsynsførende for de næste 2 år, og nuværende tilsynsførende, Kurt Ernst, var desværre forhindret i at komme p.g.a. skolemøde i Istanbul.

I stedet havde han skrevet et lille oplæg, som skoleleder Hans Myhrmann læste op på hans vegne. Det kan downloades HER. Som supplement var der en lille videohilsen, hvor Kurt Ernst kort fortæller om sit positive indtryk af skolen via sit hidtidige arbejde – og samtidig motiverer sit ønske om at fortsætte som tilsynsførende.

Kurt Ernst blev genvalgt. Læs hans helt friske Tilsynserklæring for 2018-19.

Kurt Ernst siger bl.a., at “i alle faglige henseender kan Randers Realskole så rigeligt stå mål med, hvad der sker i folkeskolen… det er nogle rigtigt dygtige elever…der vil noget… og demokrati og dannelse fylder utroligt meget på Randers Realskole….”

I sin lige udkomne Tilsynserklæring for 2018-19 skriver han bl.a.: “Alle på skolen udstråler et stort engagement og en herlig virkelyst. Børn og voksne er glade. Man mærker livsmod på RR…”