Corona opdatering 21. februar 2022

Kære elever og forældre på Randers Realskole

Efter en velfortjent vinterferie er vi nu klar til det næste ryk frem mod foråret og de lyse tider. Selv om Covid 19 i Danmark blev indstillet som samfundskritisk sygdom 1. februar, og langt de fleste restriktioner blev ophævet, så skal vi som skole stadig være påpasselige med den smitte, som fortsat vil finde sted i den kommende tid.

Af den grund vil vi stadig bibeholde flere af de tiltag, som har fungeret i perioden op til vinterferien. Her kan nævnes ind- og udgangsforhold i bygningerne på skolen, den øgede rengøring af faglokaler, som bruges af flere klasser – samt et fortsat fokus på afspritning helt generelt.

Fra myndighedernes side er der kommet nye retningslinjer gældende fra i morgen d. 21. februar 2022, som har betydning for, hvordan vi i den næste periode vil agere i forhold til smitte.

Regeringen har besluttet, at opfordringen til screeningstest 2 gange ugentligt for elever og medarbejdere i skoler mm ophører fra mandag den 21. februar 2022.

  • Skolen vil derfor ikke længere udlevere selvtestkit til 2 ugentlige test af elever og medarbejdere.
  • Ved tilfælde af smitteudbrud vil skolen forsat kunne udlevere selvtest til medarbejdere og elever, der har været øvrig kontakt. Alle elever i stamklassen betragtes, som øvrig kontakt til den smittede person, hvis den smittede person har været i skolen i smitteperioden.
  • Hvis en elev bliver testet positiv på en selvtest, kviktest eller PCR –test skal forældrene forsat informere klasselæreren i kontaktbogen. I bedes oplyse testtidspunkt, testtype og sidste dag, hvor eleven var i skole.

Øvrige kontakter – definition
Alle, der har en relation til den smittede, som er uden for hjemmet. Eks. en klassekammerat og læreren, som har været sammen med eleven, der er smittet.

Som øvrig kontakt:
Øvrige kontakter med symptomer: skal gå i selvisolation og testes hurtigst muligt med en PCR-test.

Øvrige kontakter uden symptomer: skal testes med hurtigtest, selvtest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Klassen får i de tilfælde udleveret en selvtest. Der anbefales ikke selvisolation, med mindre man får symptomer.

Øvrige kontakter med smitte inden for de seneste 60 dage skal ikke selvisolere sig eller gøre andet med mindre, der opstår symptomer.

Ovenstående er uafhængigt af vaccinationsstatus.

Testanbefalinger når der er flere smittede i klassen

  • Hvis flere elever i samme klasse tester positiv for covid-19 – dvs. de øvrige kontakter allerede er i gang med et testrul, testes de øvrige kontakter igen 3 dage efter den første test, således at de øvrige kontakter ikke anbefales mere end to test om ugen,
  • Der anbefales efterfølgende to test om ugen indtil, der ikke findes flere nye positive tilfælde i stamklassen.

Er der spørgsmål til ovenstående bedes I rette henvendelse til nærmeste leder for årgangen.

Bedste hilsner

Ledelsen på Randers Realskole