Randers Realskoles historie

I anledning af skolens 150 års jubilæum i 2019 har vi arbejdet med at lave et overblik over skolens historie. Det er et spændende og omfattende projekt, hvor interessante tekster og billeder dukker op, efterhånden som man dykker ned i gemmer og arkiver. Kildemateriale

Nutiden er præget af mange tiltag og samarbejder – og mange flere billeder og informationer end tidligere. Det betyder også, at den seneste del af skolens historie hurtigt får relativt mere “plads” end tidligere årtier. Fremtiden vil vise, hvordan disse manifesterer deres betydning historisk.

Vi gør os således ingen forestilling om, at historien nu er skrevet færdig. Tværtimod. Der er lavet et fundament, der samtidig er et levende, “online” dokument, hvor skolens fortsatte historie, og dermed selvforståelse, kan (be)skrives.

TIP: På computerskærme kan årstal i højre side anvendes til navigation

1869
1869. Skolen grundlægges
1869. Skolen grundlægges

Randers Realskole blev grundlagt i 1869 og holdt til i bygning på hjørnet af Kirkegade og Lille Kirkestræde...

Henrik Steffens Helms: 1869-1879
Henrik Steffens Helms: 1869-1879

Cand. Jur. Henrik Steffens Helms grundlagde Randers Realskole i 1869 og var skolebestyrer 1869-1879.

1874
Skolen flytter til Lille Torv
Skolen flytter til Lille Torv

Med 115 elever er skolen vokset ud af sine rammer på hjørnet af Kirkegade og Lille Kirkestræde og køber nye lokaler på Lille Torv...

1879
1879-1897: En usikker tid
1879-1897: En usikker tid

Skolen mister i perioden elever - sandsynligvis bl.a. på grund af dårligere eller helt manglende offentlige tilskudsmuligheder...

1898
Christensen-Dalsgaard: 1898-1940
Christensen-Dalsgaard: 1898-1940

Med Christian Christensen-Dalsgaard får skolen en yderst visionær og progressiv skolepersonlighed, der lægger det værdimæssige fundament og sætter retning for skolens virke og udvikling...

1902
Statslig anerkendelse. Ny etage
Statslig anerkendelse. Ny etage

Skolen får nu statsligt tilskud (og dermed anerkendelse). Med 190 elever bygges ekstra etage på skolen - af arkitekt Jensen Wærum...

1912
Skole for livet – ikke for eksamen
Skole for livet – ikke for eksamen

Christian Christensen-Dalsgaard var en progressiv skolemand med holdninger og tiltag, der var langt før sin tid...

1923
Dalsgaard 25 års jubilæum
Dalsgaard 25 års jubilæum

I 1923 har Christensen-Dalsgaard været skolebestyrer i 25 år. Randers Realskole har på dette tidspunkt 262 elever...

1930
30’ernes krise og førkrigstid
30’ernes krise og førkrigstid

Randers Realskole blev i 30’erne ramt af den generelle krise i samfundet med en mærkbar nedgang i elevtallet til ca. 130 i 1940...

1940
Johannes Harbo: 1940-1977
Johannes Harbo: 1940-1977

Med Johannes Harbo bliver skolen stor. Han fortsætter grundlæggende på Christensen-Dalsgaards værdimæssige platform - men fornyer retningen med et forretningssyn på det at drive skole...

1949
Lejede lokaler Tøjhushavevej
Lejede lokaler Tøjhushavevej

I 1949 havde skolen 332 elever og overtog den tidligere C. la Cours Skoles bygning på Tøjhushavevej for at få plads...

1951
Musikken: Fra kor til musikhus
Musikken: Fra kor til musikhus

I 1951 grundlagde lærer Gunnar Pedersen skolens kor sammen med sin hustru Inger. Musikken var for alvor landet på skolen, og der løber en rød tråd frem til indvielsen af skolens store musikhus...

1952
Et tidsbillede af lærerstaben
Et tidsbillede af lærerstaben

Personalebillede Randers Realskole årgang 1952. Billedet er taget foran skolen på Lilletorv, og både Johannes Harbo og senere skolebestyrer Svend Pedersen...

1961
Selvejende overbygningsskole
Selvejende overbygningsskole

Skolen bliver pr. 1. august 1961 en selvejende institution, der bl.a. skal fungere som fælles overbygning for 13 oplandskommuner...

1962
Skolen flytter til Fabersvej
Skolen flytter til Fabersvej

Efter renovering og modernisering flytter Randers Realskole i august 1962 ind i den tidligere Fabersvejens Skole. I første omgang er det eleverne fra Lille Torv...

1963
1963. Den nye bygning indvies
1963. Den nye bygning indvies

I 1963 bliver den nye bygning på Fabers Allé færdig og indviet - og derefter rykker eleverne fra Tøjhushavevej også ind...

1969
100 års jubilæum
100 års jubilæum

I 1969 har skolen 100 års jubilæum, og det fejres over tre dage. Aviserne bringer store portrætter og artikler om skolen og dens historie...

Randers Real Atletik
Randers Real Atletik

Randers Real Atletik startede i 1969 med elever fra Randers Realskole, og det blev 41 års fantastisk atletikhistorie med Anna og Carl Emil Lange i spidsen...

1974
Yngre årgange og flere 10. klasser
Yngre årgange og flere 10. klasser

Med kommunesammenlægning og ny skolelov faldt omegnskommunerne efterhånden fra, og skolen lavede en "dobbelt strategi" for at holde fast i elevgrundlaget...

1977
Harbo stopper på skolen
Harbo stopper på skolen

1977 er året, hvor Johannes Harbo efter 37 år stopper som leder på skolen. Han beskrives som en "pædagogisk statsmand". Viceinspektør Svend Pedersen bliver ny skolebestyrer...

Svend Pedersen:1977-1984
Svend Pedersen:1977-1984

Efter 35 år som lærer og viceinspektør bliver Svend Pedersen ny skolebestyrer i 1977 - og på trods af en strukturel brydningstid for skolen lykkedes det Svend Pedersen at føre Randers Realskole sikkert...

1981
Nye vedtægter og formålsparagraf
Nye vedtægter og formålsparagraf

Nye vedtægter gav Støttekredsen (i dag Realskolens Venner) plads i repræsentantskabet. Svend Pedersen ønskede samtidig ny og tidsvarende formålsparagraf...

1982
800 m²: Start på “Glasbygningen”
800 m²: Start på “Glasbygningen”

I 1982 er der 977 elever på skolen, og en nybygning på 800 m² skal afløse de “midlertidige” pavilloner fra 1967...

1984
Svend Pedersen stopper
Svend Pedersen stopper

Efter samlet 42 års arbejde på skolen stopper Svend Pedersen som skolebestyrer, og vigtige intitiativer og bygninger som idrætshallen...

Per Braae: 1984-1998
Per Braae: 1984-1998

Med Per Braae blev skolen igen en "fuld" skole - fra 0. klasse til 9./10. klasse. Samtidig etableres en SFO, og flere byggeprojekter og moderniseringer bliver gennemført...

1987
Idrætshallen bliver en realitet
Idrætshallen bliver en realitet

6. november 1987 bliver hallen officielt indviet med stor indvielsesfest. Samme år startes skolens Idrætslinje med 46 elever første år...

1988
Glasbygningen. Yngre klassetrin
Glasbygningen. Yngre klassetrin

I 1988 færdiggøres anden del af Glasbygningen, der i løbet af 90'erne bliver de trygge rammer for indskolingen...

1993
To 4. klasser. Moderniseringer
To 4. klasser. Moderniseringer

I 1993 laver skolen bygningsmæssige forbedringer og får nye faciliteter. Der oprettes også to 4. klasser, der er forløbere for ny indskoling...

1995
Børnehaveklasse og SFO
Børnehaveklasse og SFO

I 1995 opretter skolen børnehaveklasse (der i 1997 bliver to-spors). Samtidig etableres en SFO, der får til huse i den tidligere pinsekirke på Nordostvej...

1998
Karsten Pedersen: 1998-2014
Karsten Pedersen: 1998-2014

Fra Karsten Pedersen i 1998 blev skolebestyrer har skolen gennemgået en solid udvikling økonomisk og undervisningsmæssigt. Der er også gennemført en række større byggerier...

2001
Førskole i SFO’en. Fokus: Trivsel
Førskole i SFO’en. Fokus: Trivsel

I 2001 indførte skolen, at eleverne i de nye 0. klasser skulle begynde i SFO’en allerede 1. april. Samtidig blev der lavet en række trivselstiltag - i første omgang med fokus på skilsmisse og sorg...

2003
Valgfag. Randers Ungdomsskole
Valgfag. Randers Ungdomsskole

I 2003 gik Randers Realskole i samarbejde med Ungdomsskole Øst om at tilbyde valgfag og fritidsmuligheder...

2005
Fremsynet it-strategi
Fremsynet it-strategi

I 2005 valgte skolen at satse kraftigt på hele it-området. Jacob Jensen blev ansat som it-chef, og der blev lavet en it-strategi...

2007
Skolens elitesport – før og nu
Skolens elitesport – før og nu

Igennem en lang årrække har Randers Realskole haft mange succesrige initiativer på det idrætslige område – og med meget fine resultater til følge. Etableringen af Randers ElitesportsCollege var...

2010
Science Camp og naturvidenskab
Science Camp og naturvidenskab

Ideen med Science Camps er at give et tilbud til elever med særlige interesser inden for naturfag, og Randers Realskole har etableret...

2013
Byggeprojekter. Moderniseringer
Byggeprojekter. Moderniseringer

2013 er et år med rigtigt mange byggeprojekter og moderniseringer på én gang - musikhus, en helt ny fløj på skolen, klimaventilation, nyt glastag, solfangeranlæg og meget andet...

Skills. Trivsel. Nyt 10. kl. koncept
Skills. Trivsel. Nyt 10. kl. koncept

Udover en række større byggeprojekter er 2013 også året, hvor et nyt koncept for 10. klasse og flere undervisningsmæssige tiltag udfoldes...

2014
Hans Myhrmann, 2014 –
Hans Myhrmann, 2014 –

Mens Hans Myhrmann har været skolebestyrer er der iværksat mange nye initiativer og byggeprojekter - sidstnævnte især køb og modernisering af det tidligere Amtssygehus på Fabersvej 1...

2017
Innovation. Ordblind. Flere sprog
Innovation. Ordblind. Flere sprog

Tre indsatsområder fik ekstra fokus i 2017: 1) Innovation & entreprenørskab. 2) Fokus på hjælp til ordblinde. 3) Flersproglige elever...

2018
Amfi-scene, “væreområde” m.m.
Amfi-scene, “væreområde” m.m.

Den tidligere skrænt ved skolens indgang blev i 2018 omformet til et nyt og spændende aktivitetsområde - et flot og funktionelt ”væreområde”...

Ny skolebygning Fabersvej 1
Ny skolebygning Fabersvej 1

Randers Realskole overtog 2018 ejendommen Fabersvej 1, det tidligere Amtssygehus, der er blevet renoveret og moderniseret for at give plads til bl.a. faglokaler i sprogfag samt trivsels- og ressource...

2019
Ledelse. Bestyrelse. Kontinuitet
Ledelse. Bestyrelse. Kontinuitet

Ledelsen af skolen har været præget af stor kontinuitet. F.eks. har alle tidligere skolebestyrere siddet i adskillige år, og også på bestyrelsessiden har der været stor kontinuitet over årene...

Medarbejdere. Historie. Fremtid
Medarbejdere. Historie. Fremtid

Skolens medarbejdere har altid være den vigtigste ressource for at kunne skabe de bedst mulige læringsmiljøer...